fbpx

O Rapidnoj Transformativnoj Terapiji:  

Ovaj pristup je simbioza najboljih aspekata postojećih metoda koje se danas koriste u unapređenju mentalnog zdravlja i kvaliteta života. Obuhvata najkorisnije elemente psihoterapije, hipnoterapije i neuro-lingvističkog programiranja. To je sistem razvoja unutrašnjih potencijala kao preduslova za oslobađanje od simptoma koji su posledica nemoći čoveka da odgovori na izazove modernog društva.

Menjajući negativne mitove o hipnozi, ovaj metod je dizajniran da nepogrešivo doprinese trajnim promenama putem tzv. podsvesnog reprogramiranja – umesto da samo otklanjaju simptome koji ih muče, klijenti  brzo i lako stiču razumevanje o  korenskim uzrocima svojih problema i u poverljivom i sigurnom okruženju menjaju stare obrasce ponašanja. Otvorenim razgovorom sa terapeutom koji je objektivan, neutralan i bez predrasuda, RTT pruža efektivan, personalizovan pristup klijentovom problemu.

Baziran na konceptu da su sva naša stanja posledica nasleđenih ili stečenih uverenja, RTT ukazuje svakom klijentu na konkretne situacije i trenutke kada je u prošlosti stekao određena ubeđenja, koja su automatski na dalje uslovila njegovo razmišljanje, samim tim i ponašanje. Rasvetljavanjem tih zastarelih obrazaca mi ih osvešćujemo, čime ih se trajno oslobađamo – a kreiramo nova, savremena, korisna uverenja kao siguran put do realizacije životnog uspeha.

Hipnozom se klijent uvodi u sasvim prirodno, ali specifično stanje relaksacije, koje otvara vrata komunikaciji između njegovog svesnog i podsvesnog uma. Zanemarivanjem perifernih opažanja, svako je sposoban da se usredsredi na sopstvene unutrašnje doživljaje i oslušne najdublje lične utiske kako bi ih bolje razumeo (svakodnevno to i radimo npr. kada se zadubimo u čitanje, film na TV ekranu ili kada odlutamo u mislima, pa se na trenutak  isključimo iz okoline, kada maštamo i slično).

„Hipnoza je način da direktno pristupimo podsvesnim informacijama da bi razumeli šta pokreće naše neželjeno ponašanje i zatim ga se oslobodimo – premošćavanjem kritičkog faktora svesti. Ljudi podsvesno usvajaju sugestije koje ne bi usvojili u svesnom stanju. Podsvest već zna sve odgovore na sva pitanja koja se tiču naše lične dobrobiti.“ (Marisa Peer – autor  Rapidne Transformativne Terapije i osnivač „Marisa Peer Method“ sistema za obuku terapeuta)

Regresija pruža klijentu razumevanje o tome kako ubeđenja iz prošlosti utiču na sadašnje ponašanje. Ona je alat za pronalaženje konkretnog uzroka klijentovog sadašnjeg problema, vraćanjem u prošle događaje koji su se duboko utisnuli u njegovu podsvest, jer im je on u tom trenutku pridao izuzetnu važnost, u skladu sa dotadašnjim oskudnim životnim iskustvom.

Sugestije su suptilne jezičke forme dizajnirane da provociraju percepciju klijenta o sebi i svom problemu i da podsvesno pozitivno utiču na njega.

Navike u ponašanju su posledica navike u razmišljanju – RTT se temelji na klijentovom razumevenju ove činjenice i promeni misaonog procesa. Ovakav terapeutski pristup pokazuje u praksi odlične rezultate u tretmanu dugogodišnjih problema i čitavog niza neželjenih ponašanja i neprijatnih stanja (štetnih navika, nervoze, besa, nesanice, nedostatka samopouzdanja, problema u odnosima sa drugima, strahova, potištenosti, ovisnosti, fizičkih simptoma stresa).

„Hipnoza je način da direktno pristupimo podsvesnim informacijama da bi razumeli šta pokreće naše neželjeno ponašanje i zatim ga se oslobodimo – premošćavanjem kritičkog faktora svesti. Ljudi podsvesno usvajaju sugestije koje ne bi usvojili u svesnom stanju. Podsvest već zna sve odgovore na sva pitanja koja se tiču naše lične dobrobiti.“ (Marisa Peer – autor  Rapidne Transformativne Terapije i osnivač „Marisa Peer Method“ sistema za obuku terapeuta)

Regresija pruža klijentu razumevanje o tome kako ubeđenja iz prošlosti utiču na sadašnje ponašanje. Ona je alat za pronalaženje konkretnog uzroka klijentovog sadašnjeg problema, vraćanjem u prošle događaje koji su se duboko utisnuli u njegovu podsvest, jer im je on u tom trenutku pridao izuzetnu važnost, u skladu sa dotadašnjim oskudnim životnim iskustvom. 

Sugestije su suptilne jezičke forme dizajnirane da provociraju percepciju klijenta o sebi i svom problemu i da podsvesno pozitivno utiču na njega.

Navike u ponašanju su posledica navike u razmišljanju – RTT se temelji na klijentovom razumevanju ove činjenice i promeni misaonog procesa. Ovakav terapeutski pristup pokazuje u praksi odlične rezultate u tretmanu dugogodišnjih problema i čitavog niza neželjenih ponašanja i neprijatnih stanja (štetnih navika, nervoze, besa, nesanice, nedostatka samopouzdanja, problema u odnosima sa drugima, strahova, potištenosti, ovisnosti, fizičkih simptoma stresa).

Na prirodan i pouzdan način razrešite dugogodišnje unutrašnje konflikte, steknite novu perspektivu i zakoračite u sledeću fazu života puni samopouzdanja.

Tok terapije:  

RTT je znatno komforniji pristup u poređenju sa klasičnom psihoterapijom – tokom  prvog susreta sa RTT terapeutom klijent spoznaje uzrok svog problema i naoružan potpunim razumevanjem sopstvene prošlosti, dobija konkretne alate za dostizanje trajne i sveobuhvatne lične transformacije. Brzo, konkretno, jednostavno!

  •  Upoznavanje terapeuta sa razlogom dolaska klijenta i ispunjavanje prijemnog lista (koji ostaje kao poverljiv dokument u arhivi Therapiuma)
  •   Indukovanje stanja hipnoze (posebnim tehnikama terapeut navodi klijenta na telesnu relaksaciju paralelno sa mentalnom usredsređenošću, pri čemu klijent dobrovoljno i aktivno učestvuje i zadržava potpunu kontrolu nad sobom)
  • Korišćenje terapeutske regresije u potrazi za uzrokom problema (klijent se navodi da se u mislima vraća na događaje koji su u prošlosti obeležili njegovo poimanje života i sveta, pri čemu on ta dešavanja samo posmatra, pregleda, a nikako ponovo ne proživljava)
  • Razumevanje starih obrazaca razmišljanja (klijent otkriva do kakvih je zaključaka dolazio ranije na osnovu nedovoljno životnog iskustva)
  • Preformulacija uverenja i transformacija klijenta (preformulisanje starih informacija i reprogramiranje lingvističkim uslovljavanjem)
  • Povratak klijenta iz hipnoze i razgovor o rezultatima terapije (šta klijent može da očekuje u danima nakon terapije i planiranje buduće komunikacije sa terapeutom)

Nakon završetka terapije, u toku sutrašnjeg dana, klijentu se putem elektronske pošte (e-maila) uručuje personalizovani audio snimak kao nastavak terapeutskog procesa. Za idealne rezultate preporuka je da se snimak sluša svaki dan, u doba dana kada je klijentu najzgodnije da odvoji oko 30min. To podrazumeva da se udobno smesti sedeći  ili ležeći i da ga niko i ništa ne uznemirava tokom slušanja (telefoni, interfon, deca i sl.). Najčešće je zgodno slušati snimak ujutru nakon buđenja (pre ustajanja i redovnih dnevnih aktivnosti) ili uveče po završetku svih aktivnosti (pre odlaska na spavanje ). Ako ste u prilici, slobodno ga slušajte i dva puta dnevno, kada god imate priliku da ste „na miru“.

Izuzetak je kada ste u saobraćaju za volanom – tada nikako nemojte koristiti svoj snimak!
Ako neko drugi upravlja vozilom tada niste u opasnosti!

Ovaj period transformacije je izuzetno važan i traje 21 dan. Tokom te tri nedelje klijent ostaje u kontaktu sa terapeutom, obično svaki sedmi dan. Redovnim slušanjem snimka obezbedjuje se da novi, koristan obrazac razmišljanja upotpunosti zameni stari, štetan obrazac i postane klijentova nova navika. Zahvaljujući neuroplastičnosti ljudskog mozga, kreiraju se novi neuronski putevi tzv. autoputevi za misli, pri čemu atrofiraju stari, uništavajući za sobom šanse da se klijent vrati na stari način razmišljanja i ponašanja. Ovaj period transformacije upotpunosti zavisi od lične odgovornosti i posvećenosti  klijenta.

Potpuno je očekivano da ljudi različito reaguju na RTT – neki imaju doživljaj trenutne transformacije, neki promene uviđaju postepeno vremenom, neki primete razliku tek kasnije, a pojedini dožive kombinaciju ili čak sve tri vrste utiska.

Efekat terapije je osvešćivanje podsvesnih mehanizama razmišljanja i osavremenjivanje uverenja koja su nadalje sveža i korisna osnova za proces dalje transformacije.

NAPOMENA:
Rapidna Transformativna Terapija nije zamena za medicinsku dijagnozu ili lečenje.
Pojedinim klijentima nije dovoljna samo jedna terapeutska seansa, već dve ili tri sa razmakom od 3–4 nedelje.

Na prirodan i pouzdan način razrešite dugogodišnje unutrašnje konflikte, steknite novu perspektivu i zakoračite u sledeću fazu života puni samopouzdanja.

Reč terapeuta:  

Rapidna Transformativna Terapija je jedinstveni metod koji koristi hipnozu kao potpuno siguran, prirodan i relaksirajući proces, pri kom klijent zadržava kontrolu nad sobom tokom čitavog toka terapije. Uglavnom iziskuje 1-3 posete za razrešenje čak i najdublje ukorenjenih problema.

Za vreme ovakve metode (duže od 2 sata) bićete regresirani u prošlost nekoliko puta, u cilju otkrivanja kada, kako, gde i zašto ste razvili Vaš prezentujući problem. Ovakav uvid pomoći će Vam da steknete dublje razumevanje razloga, uzroka, samog korena konkretne problematike.

Deo terapije uključuje i personalizovani snimak koji će osigurati efekte terapije. Biće Vam poslat e-mailom nakon seanse i potrebno ga je slušati narednih 21 dan. Molim Vas da ga sačuvate u mailu i da ga prebacite na mobilni telefon ili CD (bluetooth-om, kablom) odakle ga možete zatim neometano slušati preko slušalica ili kompjutera.

Potrebno je da razumete da Vi igrate aktivnu ulogu u cilju uspešnog ishoda terapije. Imperativ je da budete motivisani na promenu i poboljšanje, kao i da sledite dobrovoljno sve korake kroz proces terapije.

NAPOMENA:
Time što zakazujete svoj termin, potvrđujete da niste oboleli od epilepsije, šizofrenije ili psihoze, niti bilo kog oboljenja koje bi Vas ili terapeuta izložilo riziku u toku terapije.

Za sva pitanja slobodno mi se obratite na email ili telefon.

Srdačno, 
Vesna Kovač

Na prirodan i pouzdan način razrešite dugogodišnje unutrašnje konflikte, steknite novu perspektivu i zakoračite u sledeću fazu života puni samopouzdanja.