fbpx

Svako ko se po prvi put susreće sa Rapidnom Transformativnom Terapijom obično ima mnoštvo pitanja o samom procesu i periodu nakon toga. Na ovom sajtu se već nalaze odgovori na mnoga od njih, ali za sve zaista radoznale odlučila sam da odgovorim na još neka, ona najčešća pitanja koja zanimaju buduće obožavatelje ove metode.

ŠTA JE RTT I KAKO RADI?

RTT je metod podsvesnog reprogramiranja koji koristi neuroplastičnost – neverovatnu sposobnost ljudskog mozga da pod uticajem sopstvenog razmišljanja preoblikuje postojeće neuronske veze. Iako deluje klijentu kao mentalni i emocionalni, ona je u stvari i fizički proces i zato se ljudi posle ovog tretmana često osećaju i fizički drugačije.

KOME JE NAMENJENA OVA TERAPIJA?

Namenjena je osobama koje žele da ostvare promenu u nekoj oblasti života, onima koji silno žele da reše neki dugogodišnji problem ili da se oslobode uporne štetne navike u ponašanju.

DA LI HIPNOZA MOŽE DA NAŠKODI?

Stanje hipnoze je potpuno prirodna i svakodnevna pojava u životu svakog  čoveka. Ono je samo jedno u nizu stanja svesti kroz koja svi svakodnevno prolazimo ni ne razmišljajući o tome. Baš kao što budno stanje i san imaju svoju prirodnu svrhu, i stanje hipnoze ima prirodnu namenu – da ostvari komunikaciju između svesnih i podsvesnih procesa koji se neprekidno odvijaju u nama. Strašni mitovi o hipnozi posledica su kako holivudskih filmova, tako i neinformisanosti i zloupotrebe.

KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU HIPNOZE,  HIPNOTERAPIJE  I  RTT?

Hipnoza je specifično izmenjeno stanje svesti čoveka za koje je tipična pojačana sugestibilnost.
Hipnoterapija je metod koji koristi hipnozu u terapeutske svrhe.
Rapidna Transformativna Terapija je dokazani sistem koji koristi karakteristike hipnoze i hipnoterapije, kao i regresije, neuro-lingvističkog uslovljavanja i još nekoliko transformativnih „alata“ za postizanje brzih i trajnih terapeutskih rezultata.

KAKO FUNKCIONIŠE  RTT?

Zasnovana na dokazanim naučnim istraživanjima, ova terapija provocira navalu Alfa ili Delta moždanih talasa (kao dok dremate ili spavate) i tako otvara prostor klijentu da istražuje kroz sopstvenu podsvest i uoči obrasce razmišljanja koji su uzrok njegovog sadašnjeg ponašanja, stanja ili problema. Terapeut ga navodi kroz proces samospoznaje sigurnim i proverenim putem do očekivane transformacije. Celo RTT iskustvo prati osećaj potpune relaksacije, razumevanja sopstvenih unutrašnjih potreba i prijatnog dubokog mira.

POSTOJE LI USLOVI ZA USPEŠNE REZULTATE?

Klijenti često u toku terapije brinu o tome šta se od njih očekuje, šta će sledeće da se desi i da li će postići očekivani rezultat. Međutim, sve to ih upravo udaljava od onoga što žele. Sve dok razmišljaju svesnim umom nisu u stanju da se „prebace“ na podsvesni  nivo,  gde su pohranjene sve informacije koje su potrebne da se započne rad na ličnoj transformaciji. Jedina misao kojom RTT klijent treba da se bavi je „da li sledim uputstva terapeuta“ – bez analiziranja, procene i diskusije, samo treba sa poverenjem da sledi i izvršava terapeutove sugestije. One se mogu ponekad učiniti neobične i pomalo luckaste, ali u tome i leži lakoća i pristupačnost ovakve terapije. Samo verujte u ceo proces – priroda ga nije bez razloga stvorila, nego sa ciljem da iz njega crpimo ogromnu korist! Podsvest je lična arhiva neiscrpnih iskustava, nepregledna riznica znanja i naša neraskidiva veza sa vascelom prirodom!

DA LI JE TERAPEUTSKA REGRESIJA NEPRIJATNO ISKUSTVO?

Dok klijenti evociraju dešavanja koja su u prošlosti bila okosnica njihovog razmišljanja i sticanja uverenja o životu i svetu, oni istovremeno imaju potpunu kontrolu nad svojim mislima, emocijama i reakcijama, kao uostalom i tokom čitavog procesa terapije. Ono što se izrazito naglašava, u slučaju da su evokacije traumatične prirode, je da ih klijent u tim trenucima svakako samo pregleda (kao album sa fotografijama npr.), a nikako iznova ne proživljava. Emotivno je zaštićen i samo posmatra sa sigurne udaljenosti nešto što odavno više nije realnost. Korist od ovog dela terapije je ogromna, jer otvara vrata za totalnu preformulaciju značaja koji je dodeljen nekom događaju. Sada mu oduzimamo važnost koja mu je ranije pripisana i on gubi svoj uticaj na dalji život klijenta.

OD ČEGA ZAVISI KOLIKO JE PUTA DOVOLJNO DA RADIM RTT?

Rezultati zavise od više faktora, od kojih su presudni  klijentovo razumevanje da je RTT proces, a ne događaj i spremnost da aktivno učestvuje u svim etapama terapije koliko god one delovale nesvakidašnje. Veoma je bitno da bude od samog početka potpuno involviran i da njegova želja za ličnim dostignućem u velikoj meri prevazilazi terapeutovu tendenciju da mu u tome pomogne. To su aspekti uspešnosti terapije koji spadaju u domen klijentove lične odgovornosti, na koje terapeut nema uticaja. Sve ostalo je kombinacija iskustva, edukacije i veštine terapeuta.  Svakako da postoje veoma slojevita stanja koja nije ni poželjno niti moguće obraditi u jednom zakazanom terminu.

DA LI SE PLAĆA PO SATU TERAPIJE I ŠTA JE UKLJUČENO U CENU?

Klijenti plaćaju po poseti (koja sa razlogom nije striktno vremenski ograničena) prilikom dolaska na zakazani termin.  Ali ne plaćaju za vreme – nego za rezultate!
U cenu su uključene konsultacije, tretman, personalizovani terapeutski materijal i kompletna tronedeljna postterapeutska korespondencija.

ŠTA AKO NISAM ZADOVOLJAN REZULTATOM?

Osobe koje ne razumeju da se transformacija koju provociraju ovakvom terapijom u fazama odvija na fizičkom, mentalnom, emocionalnom i energetskom nivou njihovog bića, nisu potencijalni klijenti za RTT. Ovakve slojevite promene iziskuju vreme, posvećenost, strpljenje, energiju, i nadasve želju – kako klijenta tako i terapeuta, da ih ostvari. Posle tretmana sledi tronedeljno usvajanje takođe na podsvesnom nivou gde, ako klijent olako shvati važnost ove faze, on rizikuje da rezultati budu bledi ili ne budu trajni. Zbog svega navedenog preuranjeno je govoriti o uspešnosti tretmana, samim tim što pojedini klijenti promene primete retroaktivno.

DA LI RTT IMA ISTI UČINAK AKO SE RADI PREKO SKYPE-a ILI ZOOM-a?

Ovakvi tretmani su predviđeni za ljude iz dijaspore koji nisu u prilici da dođu lično, a žele terapiju na srpkom jeziku. Učinak je isti, samo je ceo proces u milosti internet konekcije.

Na prirodan i pouzdan način razrešite dugogodišnje unutrašnje konflikte, steknite novu perspektivu i zakoračite u sledeću fazu života puni samopouzdanja.